logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv autora

Zápis ze zasedání VV a STDK Malého fotbalu ze dne 2.4.2020

Přítomni: pp. Táborský, Ženčák, Grulich, Zeman (všichni v rouškách

1. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR a v souvislosti s nařízením Vlády České republiky ohledně COVID-19, rozhodl Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc na svém zasedání dne 2.4.2020 o zrušení jarní části sezóny 2019/2020 a anulování veškerých výsledků z tohoto soutěžního ročníku.

Z toho plyne:

  • v letošním roce nebude udělen titul Okresního přeborníka MF Olomouc,
  • žádné týmy nepostoupí, nesestoupí, složení jednotlivých skupin 1. ligy, 2. lig a 3. lig pro soutěžní ročník 2020/2021 zůstane stejné (za předpokladu, že se do něj přihlásí všechny týmy), u 4. lig může dojít ke změnám v návaznosti na případně nově přihlášené týmy,
  • startovné pro soutěžní ročník 2020/2021 bude účastníkům z anulovaného ročníku sníženo na 5.000 Kč, startovné pro nově přihlášené týmy zůstává dle schválení Valnou hromadou ve výši 8.000 Kč,
  • termín pro podání přihlášky a zaplacení startovného do nového soutěžního ročníku zůstává do 30.5.2020,
  • osudem hráčů, kterých se týkal pro jakoukoliv část zrušené jarní části sezóny výkon uděleného disciplinárního trestu, se bude STDK MF Olomouc zabývat na svém příštím zasedání!!!

2. Výkonný výbor se zabývá myšlenkou uspořádání Ligového poháru v průběhu měsíce června 2020, pokud to situace v souvislosti s očekávaným ústupem současné pandemie dovolí. Účast v Ligovém poháru by byla dobrovolná a dle vývoje současné situace by následně byl upřesněn jeho formát, termíny i startovné.

3. Výkonný výbor se v souvislosti se zrušením jarní části soutěže vážně zabýval návrhem týmu FC Fiasco, aby částka, ušetřená za zrušenou jarní část sezóny, byla poukázána ve prospěch podpory Fakultní nemocnice Olomouc. Přestože VV považuje tento návrh za velice prospěšný a v této době na místě, a v souvislosti s tím uvažoval i o variantě snížení startovného na 6.000 Kč a současně s tím podpoření FN Olomouc částkou 100.000 Kč, usnesl se nakonec na tom, že bez souhlasu Valné hromady není oprávněn s tak vysokou finanční částkou naložit jinak, než bylo Usnesením VH schváleno v rámci rozpočtu. Pokud by na tohle téma vzešla v nejbližší době iniciativa většinového počtu týmů, je VV připraven se tímto tématem znovu zabývat.

4. Výkonný výbor na základě Usnesení 21. Valné hromady zvolil jako prvního náhradníka Odvolací a revizní komise pana Vojtěcha Neheru.

5. STDK přijala žádost hráče mužstva FK Rozvadovice Procházky o prominutí zbytku trestu za registraci do velkého fotbalu bez vědomí STDK a rozhodla, že podaná žádost je bezpředmětná, protože o prominutí zbytku trestu lze žádat nejdříve po odpykání jeho poloviny, což v tomto případě není splněno, neboť lhůta výkonu trestu započala běžet dnem 28.2.2020.

6. Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

OSŽ Commando, AC Jojo United, FC Křídla, Kamerun, Real HDO

7. Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Olpran, FC Skrbeň, Galacticos, Ajax Pivodam, FC Rataje, FC Tigers, Modos Olomouc

Výkonný výbor sděluje, že datum prvního zasedání v kanclíku v Arxu bude včas oznámeno v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Registrace nových hráčů, přestupy, příp. další věci je možno i nadále řešit poštou, e-mailem (predseda@mfolomouc.cz) nebo vhozením do některé schránky (potvrdit zprávou SMS – důležité).

Zapsal: Zdeněk Táborský

Zápis z mimořádné schůze STDK Malého fotbalu ze dne 16.3.2020

Zápis z mimořádné schůze STDK Malého fotbalu ze dne 16.3.2020

Přítomni online:          pp. Táborský, Ženčák, Grulich, Zeman

Výkonný výbor po svém zvolení na 21 Valné hromadě zvolil ze svého středu předsedou pana Zdenka Táborského

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR a vládou přijatými opatřeními, rozhodl Výkonný výbor MF Olomouc dne 16,3,2020 prozatím o přesunutí prvních dvou jarních kol soutěže na konec června a začátek července. Případné další kroky a s tím související informace zveřejníme na tomto místě v návaznosti na další vývoj situace.

Zároveň VV sděluje, že první zasedání v kanclíku v Arxu 24.3.20 se neuskuteční, nové datum bude v návaznosti na vývoj epidemiologické situace včas oznámeno

Registrace nových hráčů, přestupy příp. další věci je možno i nadále řešit poštou nebo vhozením do schránky v Arxu (potvrdit zprávou SMS – důležité)

Zapsal: Táborský Zdeněk

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 26.11.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Táborský, Antoš, Grulich, Ženčák Omluven:  p. Zeman

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FC Fiasco – 1.FC Černovír (PP 100Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Dvořák S. Sportbar Sigma          1x stop 2x ŽK                                                 sazebník 6a

Novák J. Buff-belt                     1x stop ruka brankáře mimo PÚ                                   1c

Nenahlášení výsledku v termínu:

13.kolo:           Olpran, FC Alcatraz, FC Bublákov, FK Sigma Lutín

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

13.kolo:           Pergola

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

Zbíral R. Buff-belt          1x stop 1x stop

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

OSŽ Commando, Bažanti, 1.FC Skrbeň

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

FC Nasa, Sportbar Sigma, Olpran

1. V utkání FC Creditas – Blues rock provedl rozhodčí Dráb na žádost kapitána hostí konfrontaci domácího mužstva, která proběhla bez závad

2. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Schwarzbach Pečovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (13k – nevyplněná hlavička v zápise o utkání)

3. Na příští zasedání bude pozván vedoucí mužstva Galacticos k vysvětlení jeho kritiky STDK

4. STDK trestá pořádkovou pokutou rozhodčího Vavřince za nedostavení se k řízení utkání bez řádné omluvy dne 24.11.2019 na hřišti Buk

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 19.11.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Táborský, Antoš, Grulich, Ženčák Omluven: p. Zeman

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Lazce United – Olpran (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

nikdo

Nenahlášení výsledku v termínu:

12.kolo:           RK Kafki Přerov

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

12.kolo:           SK Holice

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Sokolka Horka B

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

FC Lutín

1. V utkání Galacticos – SK Mrsklesy upozornil rozhodčí hráče obou mužstev, že na hřišti ve Slavoníně je nařízením vedení Slavonína zákaz hry v lisovkách (což je uvedeno v seznamu hřišť) a následovalo urážlivé pokřikování na tohoto rozhodčího. STDK trestá obě mužstva pořádkovou pokutou 500Kč (Sazebník II 1a)

2. K utkání OSŽ Commando – FC ZRTV Loko úmyslně nenastoupilo domácí mužstvo. STDK je trestá pořádkovou pokutou 400Kč (Sazebník II 2b) a kontumuje výsledek 3:0 ve prospěch mužstva hostů

3. STDK trestá pořádkovou pokutou rozhodčího Dvořáka za opakované pozdní odevzdání zápisu o utkání

4. Rozhodčí Švancara ukončil utkání Dynamo Bystrovany – Rotor LBT pro nedostatečný počet hostujících hráčů (zranění) za stavu 4:0. DK ponechává výsledek dosažený na hřišti

5. Na základě odvolání hráčů mužstva Rotor LBT, reakce DK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK potvrdila ORK trest pro všechny 4 hráče tohoto mužstva

6. STDK zastavuje činnost hráči mužstva Darkside Lichnovskému za nerespektování rozhodnutí řídícího orgánu až do doby odevzdání RP. Po tuto dobu se přerušuje jeho první trest zastavení činnosti a jeho lhůta bude pokračovat až po vypršení trestu druhého

7. V utkání Buff-belt – FC Creditas nemělo ani jedno mužstvo zápis o utkání. STDK trestá oba týmy důtkou

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 12.11.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Grulich, Ženčák Omluveni: pp. Táborský, Zeman

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: nikdo

Bez omluvy: Odra – FC Lutín (PP 500Kč) 3:0

Vyloučení hráči:

Di Vanno J. Tonery Olomouc        1x stop 2x ŽK                                      sazebník  6a

Janšta P. RoDo Legendy           5x stop udeření soupeře                                     7b

Aulich A. Sokol Pohořany         2x stop vrážení do soupeře                                7a

Špička M. Zero spiel                    1x stop neuposlechnutí HR                                3a

Nenahlášení výsledku v termínu:

11.kolo:           Olpran, AC Jojo United

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

11.kolo:           nikdo

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

Zjavka F. Sokol Pohořany     1x stop

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Roko Samotišky

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. V utkání FC Skrbeň – SK Slatinky provedl rozhodčí Švancara na žádost domácího kapitána konfrontaci hostujícího mužstva po utkání (proběhla bez závad). Vzhledem k tomu, že se konfrontace po utkání neprovádí, uděluje STDK důtku rozhodčímu a kapitánovi domácích

2. Rozhodčí Dráb ukončil utkání FC Fiasco – Blues rock pro nedostatečný počet domácích hráčů (zranění) za . stavu 1:10. STDK ponechává výsledek dosažený na hřišti

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva RK Kafki Přerov Polovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (11k – v zápisu o utkání je Bajer Lukáš, na soupisce není)

4. V utkání Zero spiel – Sokol Slatinky svévolně opustilo hostující mužstvo hrací plochu za stavu 3:2. STDK kontumuje toto utkání 3:0 ve prospěch domácích a trestá mužstvo hostí PP 300Kč

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 5.11.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Grulich, Zeman, Ženčák Omluven: p. Táborský

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Real stars (PP 200Kč) – FC ZRTV Loko 0:3; Domino – Second Wave (PP 400Kč) 3:0; FC Štok B.Lhota – FC Braník (PP 300Kč) 3:0; SK Mrsklesy – Olpran (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Procházka J. Sokol Pohořany         2x stop faul zezadu                                         sazebník 4a

Ďurančík E. Bílá puma                   2x stop faul zezadu                                                        4a

Elsner M. FC Loučany               2x stop faul zezadu                                                        4a

Marhoul S. FC Loučany               2x stop faul zezadu                                                        4a

Němčák P. FK Krčmaň 97                       3x stop faul zezadu                                                        4a

Macek M. Erena                          2x stop faul brankáře mimo PÚ                                     4a

Nenahlášení výsledku v termínu:

10.kolo:           Sokol Pohořany

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

10.kolo:           nikdo

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

Hegr J. Sokol Pohořany     1x stop

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

FC Holice

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. V utkání FC Peklo Nová Ves – FC Rataje provedl rozhodčí Říha na žádost hostujícího kapitána konfrontaci domácího mužstva, která proběhla bez závad

2. Na základě odvolání hráče mužstva FK Břuchotín Tisoně, reakce DK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 15.10.2019 potvrdila ORK trest pro tohoto hráče za urážky rozhodčího. Hráč může nastoupit v 1 jarním kole

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Sokol Horka B Tichému za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (10k – v zápisu o utkání je Pajunčík Tomáš, na soupisce není)

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 29.10.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Táborský, Grulich, Zeman, Ženčák

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Meta Pohořany – FC Holice (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: FC ZRTV Loko – Domino (PP 500Kč) 3:0

Vyloučení hráči:

Konečný J. Rotor LBT                   12měs. stop napadení rozhodčího                          sazebník 7g

Večeřa M. Rotor LBT                   8x stop urážky rozhodčího                             sazebník 3c

Hlavička L. Rotor LBT                   12měs. stop napadení rozhodčího                         sazebník 7g

Macek T. Rotor LBT                   7x stop urážky rozhodčího                             sazebník 3c

Nenahlášení výsledku v termínu:

9.kolo:             nikdo

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

9.kolo:           nikdo

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva FC Bastila Cikovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (9k – v zápisu o utkání je Hepnárek Jan, na soupisce není) a Real stars Rozsívalovi (9k – v zápisu o utkání jeBinar Pavel, na soupisce není)

2. V utkání KZT Štěpánov Sazebník II bod 5 – Dřeváci Pňovice SŘ čl.47 (3:3) sehráli domácí utkání s mužstvem, které má zastavenou činnost i přes to, že byli řídícím orgánem na tuto skutečnost upozorněni.  STDK trestá obě mužstva kontumací výsledku a skóre 0:0

3. V utkání FK Krčmaň 97 – Rotor LBT vyloučil rozhodčí 2 hráče hostů a ukončil toto utkání za stavu 2:2. STDK kontumuje utkání 3:0 ve prospěch domácích a trestá vyloučené hráče dle sazebníku

4. Na příští zasedání STDK budou pozváni vedoucí mužstev FC Bublákov a Leaders k objasnění registrace jejich hráčů

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 22.10.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Táborský, Grulich Omluven:  pp. Zeman, Ženčák

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: nikdo

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Weisner F. FC Bubeník                3x stop surová hra                                          sazebník 5a

Beníček J. FC Luběnice               3x stop faul ze zadu                                                       4a

Holodňák M. Real stars                   8měs. stop neoprávněný start 9c

Štolfa J. Real stars                   2x stop umožnění neoprávněného startu 10e

Nenahlášení výsledku v termínu:

8.kolo:             Geoboys

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

8.kolo:           nikdo

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Hajduk Olomouc

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Dřeváci Pňovice

1. DK projednala žádost hráče mužstva Topmont Bukovany Bouchalíka o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího a rozhodla snížit trest z původních 8 na 6 utkání stop. Odpuštěný trest se mění na podmínku do 30.6.2020

2. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva SK Holice Pánkovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (8k – v zápisu o utkání je Havlík Jiří, na soupisce není)

3. Hráč mužstva Real stars Holodňák se zaregistroval ve velkém fotbale bez vědomí STDK. Hráče a kapitána mužstva trestá STDK dle sazebníku trestů a kontumuje všechna utkání, ve kterých tento hráč nastoupil, pokud výsledek není vyšší než kontumace

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 15.10.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Táborský, Ženčák, Zeman, Grulich

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FC Bastila – Sokol Žerotín (PP 500Kč) 3:0; SK Náklo – Arsenal Loučany (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Tisoň R. FK Břuchotín              6x stop urážky HR                                          sazebník 3c

Nenahlášení výsledku v termínu:

7.kolo:             SK Holice

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

7.kolo:           Dřeváci Pňovice, P.balet 99, Sokol Slatinky

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

MK Chudobín

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

FK Sigma Lutín

1. Při kontrole registrace ve velkém fotbale zjistila STDK nesrovnalosti u mužstev FC Bublákov, Real stars a FC Podlas. Vedoucí těchto mužstev budou předvolání na její příští zasedání

2. STDK trestá mužstvo Dřeváci Pňovice pořádkovou pokutou 100Kč za opakované (3x) neuvedení kapitána v zápise o utkání  (II čl.6)

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Tonery Olomouc Kvasnicovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (7k – v zápisu o utkání je Harmáček Jiří, na soupisce není), Sportbar Sigma Beránkovi (7k – v zápisu o utkání je Mezihorák Tomáš, na soupisce není), FC Tigers Spěvákovi (7k – v zápisu o utkání je Fiala Lukáš, na soupisce není)

4. STDK trestá pořádkovou pokutou rozhodčího Dvořáka za velmi pozdní odevzdání zápisu o utkání

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Výkonný výbor rozhodl o přijetí nového člena p. Grulicha Lukáše, který je členem mužstva Sokol Mezice

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 8.10.2019

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Táborský Omluveni:  pp. Ženčák, Zeman

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Bulldog Pňovice – BSK Mlýn (PP 200Kč)  3:0; Sportbar Sigma (PP 100Kč) – Hajduk Olomouc 0:3

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Gremlica D. Olpran                         2x stop zmaření vyložené šance                    sazebník 1d

Nenahlášení výsledku v termínu:

6.kolo:             Olpran, Elektro Otáhal B

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

6.kolo:           SK Holice, Buldog Unčovice

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. STDK rozhodla o vyřazení všech hráčů z členské základny, kteří jsou v současné době v našem archívu a nemají odevzdáno GDPR a tím nejsou členy Malého fotbalu Olomouc

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
?14 kolo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc