logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv autora

GDPR

GDPR

Kurýr Malého fotbalu jaro 2018

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Kurýr Malého fotbalu podzim 2017

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Futsalový Kurýr jaro 2017

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD

Článek 1:

Jednání VH řídí pracovní předsednictvo, které zvolí delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh na jeho složení předkládá VV

Článek 2:

Jednání VH se řídí programem, který schválí delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh programu předkládá VV

Článek 3:

1.    Hlasování na VH je veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly předloženy

2.    Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím

3.    VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. K platnosti usnesení VH je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů

4.    Nesejde-li se ve stanovenou hodinu tento počet delegátů je VH způsobilá jednat a platně se usnášet se skutečně přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení pak postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů

5.    Členové VV se jednání účastní se stejnými právy jako řádní delegáti mimo voleb

6.    Volby se řídí samostatným volebním řádem

Článek 4:

Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí komise mandátovou, volební a návrhovou. Návrh na jejich složení předkládá VV

1.      Mandátová komise              –        ověřuje platnost mandátů VH

-        ověřuje platnost usnášení VH

-        předkládá VH zprávu o účasti

2.      Návrhová komise                 -        soustřeďuje připomínky a návrhy

-        předkládá VH návrh usnesení

Článek 5:

1.     Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi

2.     Řazení diskuse se řídí podle přihlášení

3.    Délka diskusního vystoupení je stanovena na maximální dobu 3 minuty. Každý delegát má právo faktické připomínky v délce maximálně 1 minuty

Článek 6:

O přerušení nebo ukončení  VH rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh předkládá předsednictvo VH

Futsalový Kurýr podzim 2016

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Futsalový Kurýr jaro 2016

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Futsalový Kurýr podzim 2015

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Futsalový Kurýr jaro 2015

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 11.8.2015

Přítomen:          p. Nehera,

Omluveni:       pp.Krempl, Antoš, Táborský, Ženčák, Sklenář

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

Stránský L. Players United            1 x stop

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Henkováci, Sokol Olšany

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

FC Hněvotín, Kaprodrom klub, Inter Šternberk, Red Devils, FK Véska

1. STDK začala přijímat nové hráče, vyřizovat přestupy a ostatní potřebnou agendu pro zahájení nového ročníku

2. DK přijala protest na p.Neheru od kapitána mužstva Lazce United Machů a rozhodla projednat tento protest na svém zasedání 25.8.2015

3. DK přijala žádosti hráčů mužstva FC Hněvotín o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího po utkání a rozhodla projednat tyto žádosti na svém zasedání 25.8.2015

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Legionářská 12, 771 00 Olomouc

Zapsal:  Nehera Vojtěch

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
?25 kolo  Darside
Olpran
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc