logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Jednací řád“

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD

Článek 1:

Jednání VH řídí pracovní předsednictvo, které zvolí delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh na jeho složení předkládá VV

Článek 2:

Jednání VH se řídí programem, který schválí delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh programu předkládá VV

Článek 3:

1.    Hlasování na VH je veřejné. V případě protinávrhů se hlasuje nejdříve o nich v pořadí, v jakém byly předloženy

2.    Hlasovací právo mají delegáti s hlasem rozhodujícím

3.    VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. K platnosti usnesení VH je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů

4.    Nesejde-li se ve stanovenou hodinu tento počet delegátů je VH způsobilá jednat a platně se usnášet se skutečně přítomnými delegáty s hlasem rozhodujícím. K přijetí usnesení pak postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných delegátů

5.    Členové VV se jednání účastní se stejnými právy jako řádní delegáti mimo voleb

6.    Volby se řídí samostatným volebním řádem

Článek 4:

Delegáti s hlasem rozhodujícím zvolí komise mandátovou, volební a návrhovou. Návrh na jejich složení předkládá VV

1.      Mandátová komise              –        ověřuje platnost mandátů VH

-        ověřuje platnost usnášení VH

-        předkládá VH zprávu o účasti

2.      Návrhová komise                 -        soustřeďuje připomínky a návrhy

-        předkládá VH návrh usnesení

Článek 5:

1.     Každý delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi

2.     Řazení diskuse se řídí podle přihlášení

3.    Délka diskusního vystoupení je stanovena na maximální dobu 3 minuty. Každý delegát má právo faktické připomínky v délce maximálně 1 minuty

Článek 6:

O přerušení nebo ukončení  VH rozhodují delegáti s hlasem rozhodujícím. Návrh předkládá předsednictvo VH

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
26.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android