logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Pravidla soutěže“

Pravidla soutěže

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Pravidlo 1

Hrací plocha

1. Rozměry

Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší než její   šířka. Maximální   délka   je   44m, minimální   38m. Maximální  šířka 24m, minimální 18m

2. Vyznačení hrací plochy

Hřiště musí  být vyznačeno zřetelnými  čarami, širokými 8cm, podle výkresu. Tyto čáry jsou součástí území, které vyznačují. Delší hraniční čáry  jsou nazývány postranními čarami. Hřiště  je rozděleno příčně na dvě stejné poloviny středovou čárou (u varianty více hřišť vedle sebe může být tato čára pomyslná). Střed hřiště může být vyznačen vhodnou značkou a kruhem o poloměru 3m

Číst zbytek příspěvku »

Soutěžní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Základní ustanovení

článek 1

1. Soutěžní řád Malého fotbalu Olomouc (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace  soutěží pořádaných v rámci řídícího orgánu soutěže tj. Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen VV) a  vztahuje se na všechny jejich účastníky (hráče, mužstva, kluby, jejich  funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky, vykonávající při soutěžích  příslušné funkce a činnosti)

2. K vydání SŘ je oprávněn VV. Změny a doplňky SŘ mohou být provedeny zpravidla  po závěru soutěžního ročníku

3. Jestliže má dojít k zásadním změnám v organizaci soutěží, vyhlašují se tyto  změny zpravidla do konce soutěžního ročníku, který předchází soutěžnímu  ročníku, v němž má ke změnám dojít

Číst zbytek příspěvku »

Disciplinární řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Úvodní ustanovení

článek 1

Působnost disciplinárního řádu

1. Podle Disciplinárního řádu Výkonného výboru Malého fotbalu Olomouc (dále jen  DŘ) se projednávají všechna disciplinární provinění v olomouckém  regionu, tj. všechna provinění účastníků organizovaných Výkonným výborem (dále jen VV) a to bez ohledu na  to, zda je provinilý členem Malého fotbalu Olomouc (dále jen MFO) či  nikoliv. Tresty uložené Disciplinární komisí (dále jen DK) podle DŘ mají  platnost pro všechna utkání v soutěži řízené VV MFO

2.Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění související s přípravou  a organizací soutěží, zejména v přestupním řízení, při uzavírání smluv apod.

3.Podle tohoto DŘ se projednávají i všechna provinění v mezinárodním styku  v tuzemsku i v zahraničí

Číst zbytek příspěvku »

Sazebník trestů

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

Příkladové sazebníky provinění a trestů


I


Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění jednotlivců (hráči, kapitáni, trenéři,vedoucí a všichni ostatní členové Malého fotbalu Olomouc).

1. Nesportovní chování na hřišti:

a) za nesportovní chování se považuje takové jednání, jímž je pokažen celkový dojem hry, např.pokřikování na hřišti, dohadování se před  provedením kopu, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, úmyslná ruka hráče mimo PÚ, neúmyslná ruka brankáře mimo PÚ, zmaření slibné brankové příležitosti, nesprávné střídání, předstírání zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje  a jiné podobné případy (ŽK) či opakované porušování pravidel (ČK)

Trestá se zastavením činnosti na jedno až dvě utkání

Číst zbytek příspěvku »

Registrační řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

článek 1

Základní ustanovení

1. Registrací se rozumí záznam hráče v ústředním registru Malého fotbalu Olomouc  (dále jen „MFO“), který stanoví jeho příslušnost (členství) k určitému mužstvu či jinému subjektu (dále jen „mužstvo“) oprávněnému zúčastňovat se soutěží Malého fotbalu pořádaných v rámci MFO

2. Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 15 let. Hráč může být v Malém fotbalu registrován pouze za jedeno mužstvo

3. Start v soutěžích MFO se umožňuje pouze hráči, který je řádně registrován

4. Dokladem o registraci je registrační průkaz hráče, který je majetkem VV Olomouc

Číst zbytek příspěvku »

Přestupní řád

ke stažení-verze DOC
ke stažení-verze PDF

I

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád Výkonného výboru (dále jen VV) Malého fotbalu Olomouc stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny příslušnosti hráčů Malého fotbalu. Vztah hráče k mužstvu (druh  smlouvy apod.) není tímto Přestupním řádem blíže upravován, nicméně smluvní úprava vztahu mezi mužstvem a hráčem je doporučena (smlouva občanskoprávní, pracovní, neamatérská, profesionální, apod.)

Číst zbytek příspěvku »

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
  ?26 kolo
AC Karasov  Buff-belt
Elektro Otáhal B  FC Braník
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc