logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Archiv kategorie „Zápisy z VV a DK“

Zápis z elektronické schůze STDK Malého fotbalu ze dne 12.3.2019

Zúčastnili se:   pp. Nehera, Táborský, Ženčák, Antoš Omluveni:       Zeman, Sklenář

1. STK zahájila registraci nových hráčů, přestupy a vše potřebné pro zahájení jarní části

2. STDK projednala žádost hráče mužstva Základna Hnoyland Smrčka o prominutí zbytku trestu za inzultaci rozhodčího a rozhodla snížit trest z původních 13 měsíců na 12 měsíců stop. Činnost uvolněna od 8.6.19

3. STDK projednala žádost hráče mužstva Hajduk Olomouc Šnajdra o prominutí zbytku trestu za umožnění neoprávněného startu a rozhodla snížit trest z původních 6 měsíců na 4 měsíce stop. Činnost uvolněna od 25.3.19

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Bažanti, Újezd boys

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Moravan Cholina, WP rebels, Domino, FC Hroší stavby, FC Levotil, FC Partyzán, FC Tigers, KMK Březové, Olpran, Sokol Dubany, Darkside

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 11.12.2018

Přítomni:        pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský Neomluven:  p. Sklenář

1. Na základě odvolání hráče Janouška z mužstva Hajduk Olomouc, reakce STDK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 20.11.2018 uvolnila ORK tomuto hráči činnost od 20.4.2019. Dle DŘ hráč nejdříve vykoná druhý trest a poté trest z 8.11.2018. Poplatek za odvolání byl hráči vrácen

2. Na základě odvolání vedoucího mužstva FC Křídla, reakce STDK na jejich námitku, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 6.11.2018 potvrdila ORK rozhodnutí STDK z tohoto dne s odůvodněním:

Dle ustanovení SŘ MF, článek 31, kontrola totožnosti, bod 1 – je jasně stanoveno, že kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků mužstev je možné na vyžádání kapitána provést před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání (u hráčů, kteří nastoupili až do druhého poločasu i po utkání). Tato základní podmínka pro případné potrestání hráče potažmo mužstva za neoprávněný start však učiněna nebyla. STDK ani ORK není schopna zpětně zjišťovat, zda-li  některý hráč nastoupil či nenastoupil k utkání a toto danému hráči a mužstvu bezvýhradně prokázat. STDK i ORK se tímto přesto podrobně zabývala, protože se jedná o obvinění ze závažného porušení soutěžního řádu a také proto, že ve Slavoníně je pořizován videozáznam, ale bohužel, vzhledem k jeho kvalitě, není možno dané provinění prokázat.

3. STDK vyzývá všechny kapitány mužstev, v případě jakékoliv pochybnosti o poctivosti ze strany soupeře, provádět konfrontaci dle platného SŘ článek 31, aby se předcházelo případům viz bod č.2. Znovu opakujeme, že STDK nemá šanci uhlídat 67 utkání týdně a je tedy plně na kapitánech mužstva požádat o již zmíněnou konfrontaci

4. STDK rozhodla o zastavení činnosti člena STDK p. Sklenáře na dobu 12 měsíců z důvodu čtyřnásobného řádně neomluveného nedostavení se na zasedání STDK. Trest se podmíněně odkládá se zkušební dobou do 30.6.2020

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 20.11.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský Neomluven:    p. Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FC Rataje – Bílá puma 1x, 48km (PP 200Kč) 3:0;

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Dočkal J. SK Holice                   2x stop vzájemné napadení                sazebník   7a 1-4

Janoušek O. Hajduk Olomouc        2x stop vzájemné napadení                                 7a 1-4

Ohnisko M. Zero spiel                    2x stop napadení soupeře                                    7a 1-4

Janoušek O. Hajduk Olomouc        6měs. stop neoprávněný start                                  10c 1-6m

Šnajdr M. Hajduk Olomouc        6měs. stop umožnil neop. start                                10f  1-6m

Poláček Z. RoDo Legendy           2x stop 2x ŽK                                                       6a 1-2

Teichmann D. FC Skunk                   3x stop napadení soupeře                                    7a 1-4

Šenkeřík E. Zero spiel                    1x stop/pod. do 30.6.2019 nastoupil bez RP            10a pod.

Špička M. Zero spiel                    1x stop/pod. do 30.6.2019 umožnil neop. start         10e pod.

Nenahlášení výsledku v termínu:

13.kolo:           United Players, MK Jívová, Darkside, FC Chořelice, Olpran, Hajduk Olomouc, Pošta, FC Hroší stavby, RK Kafki Přerov

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

13.kolo:          SK Holice

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

WP rebels

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Moravan Cholina

1. STDK rozhodla vyřadit všechny hráče, kteří nemají odevzdaný RP v archivu (jako měli RK Kafki Přerov). Jedná se o 6 hráčů ze šesti mužstev. Trest pro kapitána nelze zpětně udělit, protože v některých případech nelze kapitána dohledat, ale důtka pro zástupce vedoucího RK Kafki Přerov platí

2. V utkání Hajduk Olomouc – FC Holice (2:8) nastoupil neoprávněně domácí hráč Janoušek. DK ponechává výsledek dosažený na hřišti a trestá hráče a kapitána dle sazebníku trestů

3. STDK trestá pořádkovou pokutou rozhodčího Navrátila M. za nedostavení se k řízení utkání bez řádné omluvy dne 18.11.18 na hřišti Olš

4. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva FC IJZ Zemanovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (13k – v zápisu je Mana Robert, na soupisce není)

5. V utkání Zero spiel – BSK Mlýn (4:1) nastoupil neoprávněně domácí hráč Šenkeřík. STDK kontumuje výsledek 3:0 ve prospěch hostí a trestá hráče a kapitána dle sazebníku trestů

6. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Darkside Minářovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (13k – čísla dresů)

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

STDK obdržela stížnost na utkání 7 kola FC Křídla – Pergola (3:3), ve kterém měli neoprávněně nastoupit za domácí dva hráči HFK Holice a proto, že stížnost byla anonymní, STDK posoudila, že tato stížnost je reakcí na stížnost mužstva FC Křídla (Křídla – HDO) rozhodla, že se podobnými anonymy nebude zabývat a nechá vše v kompetenci mužstev, která mají možnost konfrontace, což FC Křídla ani Pergola neprovedly! Každou Valnou hromadu upozorňuje VV na konfrontaci, neboť není v jeho silách při 67 utkáních týdně kontrolovat tyto utkání. Pokud kterékoliv mužstvo konfrontaci neprovede, STDK se nebude zabývat žádným případem

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 13.11.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský

Neomluven: p.Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: SK Véska – Moravan Cholina 1x, doprava 132km (PP 400Kč) 3:0; Roko Samotišky – FC Fiasco 1x, 32km (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: FK Rozvadovice – Karpat Uničov 2x, 52km (PP 500Kč) 3:0; WP rebels 2x (PP 300Kč) – Topmont Bukovany 0:3

Vyloučení hráči:

Stariat M. Sokol Pohořany         1x stop opakovaná důtka                   sazebník   1a 1-2

Horný L. Meta Pohořany          2x stop napadení soupeře                                    7a 1-4

Nenahlášení výsledku v termínu:

12.kolo:                       Buff-belt, Kamerun, Elektro Otáhal A

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

12.kolo:                     Základna Hnoyland

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Rodo Legendy, Ajax Pivodam, Karpat Uničov, RK Kafki Přerov

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Meta Pohořany

1. STDK uděluje důtku hráči mužstva Sokol Pohořany Stariatovi. Nastoupil do utkání bez odevzdaného GDPR. Opakovaná důtka znamená v lepším případě zastavení činnosti na 1 utkání

2. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Kaprodrom team Guralovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (12k – v zápisu je Spáčil Tomáš, na soupisce není)

3. Na základě odvolání hráče Vyhnálka z mužstva FC Nasa, reakce DK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 30.10.2018 potvrdila ORK trest pro tohoto hráče za urážky rozhodčího. Hráč může nastoupit ve 3 jarním kole

4. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva F1 Martovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (12k – v zápisu je Svoboda J. a Vystrčil J. – na soupisce nejsou )

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

STDK pozvala vedoucí mužstev, kteří se připojili k otevřenému dopisu mužstva Sokol Mezice. Při kontrole jejich registrace bylo zjištěno, že z celkového počtu 16-ti mužstev jich 14 nemá svou registraci v pořádku. Po peprné debatě jich většina pochopila, že zjištěné nedostatky v jejich registraci je potřeba odstranit a to se během zasedání také stalo. Neomluvená účast mužstev FC Skunk a AC Karasov bude řešena disciplinárně do začátku jarní části soutěže.

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 6.11.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FK Krčmaň 97 – J.A.H. 1x, doprava 52km (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Silný J. Elektro Otáhal B         3x stop napadení soupeře                   sazebník   7a 1-4

Nenahlášení výsledku v termínu:

11.kolo:                       SK Mrsklesy

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

11.kolo:                     nikdo

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. Rozhodčí Antoš ukončil utkání Kaprodrom – FC Lutín pro nedostatečný počet hostujících hráčů (zranění) za stavu 9:0. DK ponechává výsledek dosažený na hřišti

2. STDK uděluje důtku zástupci vedoucího mužstva RK Kafki Přerov za pozdní odevzdání RP do archivu. Dotyční hráči v průběhu podzimní části k utkání nenastupovali. Vzhledem k tomu, že takových případů je ještě několik, STDK toto prošetří a vyvodí důsledky

3. V utkání RK Kafki Přerov – Sokol Mezice provedl rozhodčí Kumr na žádost hostujícího kapitána zbytečnou konfrontaci domácích, která proběhla bez závad. Konfrontace byla provedena těsně před utkáním řídícím orgánem

4. STDK prošetřila námitku mužstva FC Křidla na údajné neoprávněné nastoupení hráče Lošťáka D. za mužstvo Real HDO v utkání proti jejich mužstvu a došla k závěru, že není možné z kamerových záběrů jednoznačně určit neoprávněný start. Protože nebyla v poločase provedena konfrontace, bylo rozhodování STDK velmi ztížené a výpovědi svědků se od sebe lišily, proto se STDK rozhodla přiklonit k názoru, že v utkání nastoupil hráč Realu HDO Hrubý, který je na fotografiích RP podobný Lošťákovi D.

5. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Real HDO Janotkovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (11k – v zápisu nejsou čísla dresů)

6. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Mlha team Dvořákovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (11k – v zápisu je Goldschmid David, na soupisce není)

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 30.10.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FC IJZ – Arsenal FC 1x, doprava 32km (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: Blues rock 1x, hřiště 300 (PP 500Kč) – Pošta 0:3;

Vyloučení hráči:

Šmíd M. FC Bastila                   2x stop 2x ŽK                                      sazebník   6b 1-3

Vyhnálek L. FC Nasa                     5x stop urážky HR                                               3c 3-10

Nenahlášení výsledku v termínu:

10.kolo:                       FC Alcatraz, Buff-belt, Elektro Otáhal A, Bílá puma

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

10.kolo:                     Shake and Bake

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Domino, FK Sigma Lutín

1. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Geoboys Pelikánovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (10k – v zápisu o utkání chybí příjmení)

2. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Mix junior Morbitzerovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (10k – v zápisu o utkání chybné jméno)

3. STDK uděluje důtku hráči mužstva Roko Samotišky Dosoudilovi. Nastoupil do utkání bez odevzdaného GDPR. Opakovaná důtka znamená v lepším případě zastavení činnosti na 1 utkání

4. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Erena Mackovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (10k – v zápisu o utkání chybí křestní jméno Jurka – na soupisce jsou dva)

5. STDK projednala žádost hráče mužstva Sokol Olšany Durrbecka o prominutí zbytku trestu za umožnění neoprávněného startu a rozhodla odpustit mu zbytek trestu. Odpuštěný trest se mění na podmínku do  30.6.2019

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 23.10.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: nikdo

Bez omluvy: Arsenal FC – WP rebels 2x, doprava 52km, hřiště 300 (PP 500Kč) 3:0; Tichej koutek – Domino 1x, hřiště 300Kč (PP 500Kč) 3:0; SK Mrsklesy – Pergola 1x, 52km (PP 300Kč) 3:0

Vyloučení hráči:

Kolovrátník M. FC Bastila                   1x stop zmaření vyložené šance        sazebník   1a 1-2

Zimovčák L. Modos Olomouc        2x stop napadení soupeře                                    7b 2-5

Opletal D. Elektro Otáhal B         3x stop urážka HR                                               3b 2-5

Balihar J. Tichej koutek              1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Nenahlášení výsledku v termínu:

9.kolo:             Darkside, Geoboys, FC Partyzán

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

9.kolo:            Schwarzbach, Buff-belt

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva BSK Mlýn Bílkovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (9k – v zápisu o utkání je Bednář, na soupisce není)

2. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Tichej koutek Baliharovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (9k – v zápisu o utkání je Kopečný Lukáš, na soupisce není)

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Geoboys Bartelovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (9k – v zápisu o utkání je Vepřek Michal, na soupisce není)

4. Chybou ve vzdálenosti kilometrů udělila STDK neoprávněně PP mužstvu B.Unčovice 400Kč. Po opravě kilometrů, uděluje STDK PP dle Sazebníku trestů ve výši 300Kč a omlouvá se poškozenému mužstvu

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 16.10.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Galatasaray – SK Mrsklesy 1x, doprava 52km, hřiště 300Kč (PP 400Kč) 3:0; Újezd boys – Buldog Unčovice 1x, doprava 120km (PP 400Kč) 3:0; Chalapeňos – FC ZRTV Loko 1x, (PP 200Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Durrbeck M.st. Sokol Olšany              1měs. stop umožnění neop. startu           sazebník  10f 1-6 měs.

Kukuczka J. Atletico Haná              2x stop napadení soupeře                                    7a 1-4

Pezzotti G. Olpran                         1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Richter J. Hajduk Olomouc        1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Sedláček P. FK Sigma Lutín          1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Vaida D. Sokol Pohořany         1x stop hanlivý výrok                                           3a 1-3

Rozsíval P. FC Partyzán               1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Nenahlášení výsledku v termínu:

8.kolo:             Buff-belt, FC Alcatraz, Elektro Otáhal A, FC Peklo NV

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

8.kolo:            FC Chelsea, FC Rataje

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

nikdo

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Celtic

1. Na základě odvolání hráče Svozila z mužstva Pergola, reakce DK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze snížila ORK trest pro tohoto hráče za urážku rozhodčího ze 4 na 3 utkání stop

2. Na základě odvolání mužstva Roko Samotišky, reakce DK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze zamítla ORK toto odvolání a potvrzuje rozhodnutí STDK

3. STDK uděluje důtku hráčům mužstev Hajduk Olomouc Richterovi, FC Lutín Sedláčkovi P., Olpran Pezzottimu FC Partyzán Rozsívalovi Sokol Žerotín Vrbovi. Nastoupili do utkání bez odevzdaného GDPR. Opakovaná důtka znamená v lepším případě zastavení činnosti na 1 utkání

4. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Tichej koutek Baliharovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (8k – chybné jméno v zápise o utkání – Kopečný Lukáš)

5. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Hurikán VB Smékalovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (8k – chybné jméno v zápise o utkání – Tandler B. 2x)

6. DK trestá pořádkovou pokutou rozhodčího Hudce za nedostavení se k řízení utkání bez řádné omluvy dne 13.10.18 na hřišti Hluš

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 9.10.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Meta Pohořany – Celtic 1x, doprava 68km (PP 300Kč) 3:0;

Bez omluvy: FC Levotil – Tonery Olomouc 1x, doprava 80km (PP 400Kč) 3:0

Vyloučení hráči:

Kubík P. FC Holice                   2x stop urážka HR                              sazebník   3b 2-5

Vaněk P. FC Partyzán               6měs. stop neoprávněný start a jeho umožnění      10c 1-6měs.

Sedláček P. FC Lutín                      1x stop opakovaná důtka                                     1a 1-2

Nenahlášení výsledku v termínu:

7.kolo:             Buff-belt, FC Partyzán

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

7.kolo:            Barbar

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

Shake and Bake, FC Alcatraz

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. Rozhodčí Perutka ukončil utkání Real HDO – Galatasaray pro nedostatečný počet domácích hráčů (zranění) za stavu 1:9. DK ponechává výsledek dosažený na hřišti

2. STDK uděluje důtku hráčům mužstev Hajduk Olomouc Richterovi, FC Lutín Sedláčkovi P., Olpran Pezzottimu. Nastoupili do utkání bez odevzdaného GDPR. Opakovaná důtka znamená v lepším případě zastavení činnosti na 1 utkání

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Domino Svobodovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (7k – chybné jméno v zápise o utkání)

4. V utkání FC Partyzán – FC IJZ (9:1) nastoupil za domácí hráč, Který má zastavenou činnost.  DK kontumuje toto utkání 3:0 ve prospěch mužstva FC IJZ a trestá hráče, který byl v utkání i kapitánem, dle sazebníku trestů

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 2.10.2018

Přítomni:         pp. Nehera, Antoš, Táborský, Sklenář

Omluven:           p. Ženčák

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: Kovo Dřevo – Olpran 1x, 32km (PP 200Kč) 3:0; FC Nasa – Sokolka Horka A 1x, 64km (PP 300Kč) 3:0; Sokol Unčovice – Sokol Žerotín 2x, 52km (PP 300Kč) 3:0

Bez omluvy: Shake and Bake 2x, 300 hřiště (PP 500Kč) – Raptors team 1x (PP 200Kč) 0:0

Vyloučení hráči:

Novák P. Galacticos                  3x stop urážka HR                              sazebník 3b 2-5

Michalík J. Bažanti                        2x stop 2x ŽK                                                      6b 1-3

Němec O. Sokol Olšany              1x stop opakovaná důtka                                   1a 1-2

Vaněk P. FC Partyzán               1x stop opakovaná důtka                                   1a 1-2

Nenahlášení výsledku v termínu:

6.kolo:             Bílá puma, Geoboys, Kamerun

Mužstva, která nastoupila do utkání bez označeného kapitána:

6.kolo:            Domino, Real HDO, FC Tigers

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

nikdo

Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

AC Karasov

Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

nikdo

1. Utkání FK Sigma Lutín – Ajax Pivodam nebylo řádně sehráno. Důvodem byl nedostatečný počet domácích hráčů a tak se mužstva domluvila na výsledku 1:4. STDK trestá obě mužstva kontumací fiktivního výsledku, domácí pořádkovou pokutou 500Kč, hostující mužstvo 300Kč (Sazebník trestů II čl.6) a rozhodčího tohoto utkání zastavením činnosti na 2 utkání s podmínkou do 30.6.2019 a neproplacením honoráře (III čl.6).

2. STDK uděluje důtku Němcovi Sokol Olšany a Vaňkovi FC Partyzán. Nastoupili do utkání bez odevzdaného GDPR. Opakovaná důtka znamená v lepším případě zastavení činnosti na 1 utkání

3. STDK uděluje důtku kapitánovi mužstva Foxhunters Vysloužilovi a FC Tigers Spěvákovi za nedostatečné vyplnění zápisu o utkání (6k – chybné jméno v zápise o utkání)

4. STDK projednala žádost hráče mužstva Rychlá rota Oklešťka Z. o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího a rozhodla snížit trest z původních 6 na 5 utkání stop. Odpuštěný trest se mění na podmínku do 30.6.2019

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání k ORK do 15-ti dnů na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc

Zapsal: Nehera Vojtěch

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
13 kolo  Darkside
FC Chořelice  FC Hroší stavby
Hajduk Olomouc  MK Jívová
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android