logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 11.12.2018

Přítomni:        pp. Nehera, Antoš, Ženčák, Táborský Neomluven:  p. Sklenář

1. Na základě odvolání hráče Janouška z mužstva Hajduk Olomouc, reakce STDK na toto odvolání, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 20.11.2018 uvolnila ORK tomuto hráči činnost od 20.4.2019. Dle DŘ hráč nejdříve vykoná druhý trest a poté trest z 8.11.2018. Poplatek za odvolání byl hráči vrácen

2. Na základě odvolání vedoucího mužstva FC Křídla, reakce STDK na jejich námitku, zápisu o utkání a zápisu ze schůze STDK 6.11.2018 potvrdila ORK rozhodnutí STDK z tohoto dne s odůvodněním:

Dle ustanovení SŘ MF, článek 31, kontrola totožnosti, bod 1 – je jasně stanoveno, že kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků mužstev je možné na vyžádání kapitána provést před utkáním a nejpozději před zahájením druhého poločasu utkání (u hráčů, kteří nastoupili až do druhého poločasu i po utkání). Tato základní podmínka pro případné potrestání hráče potažmo mužstva za neoprávněný start však učiněna nebyla. STDK ani ORK není schopna zpětně zjišťovat, zda-li  některý hráč nastoupil či nenastoupil k utkání a toto danému hráči a mužstvu bezvýhradně prokázat. STDK i ORK se tímto přesto podrobně zabývala, protože se jedná o obvinění ze závažného porušení soutěžního řádu a také proto, že ve Slavoníně je pořizován videozáznam, ale bohužel, vzhledem k jeho kvalitě, není možno dané provinění prokázat.

3. STDK vyzývá všechny kapitány mužstev, v případě jakékoliv pochybnosti o poctivosti ze strany soupeře, provádět konfrontaci dle platného SŘ článek 31, aby se předcházelo případům viz bod č.2. Znovu opakujeme, že STDK nemá šanci uhlídat 67 utkání týdně a je tedy plně na kapitánech mužstva požádat o již zmíněnou konfrontaci

4. STDK rozhodla o zastavení činnosti člena STDK p. Sklenáře na dobu 12 měsíců z důvodu čtyřnásobného řádně neomluveného nedostavení se na zasedání STDK. Trest se podmíněně odkládá se zkušební dobou do 30.6.2020

Zapsal: Nehera Vojtěch

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
  ?26 kolo
AC Karasov  Buff-belt
Elektro Otáhal B  FC Braník
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc