logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Zápis ze schůze Výkonného výboru a disc.komise Futsalu č.23 ze dne 13.4.2010

Přítomni: pp. Nehera, Ženčák, Táborský, Krempl, Sklenář

Nedostavení se k utkání:

S omluvou: nikdo
Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Palla Z. – Věznice – 2 x stop – hanlivý výrok – sazebník 3a
Dosoudil T. – HDO – 3 x stop – udeření protihráče – 7b
Lachnit J. – DORESPO Lošov – 8 x stop – vyhrožování HR – 3d
Směták V. – Red Gunners – 2 x stop – 2 x ŽK – 6b

Pořádková pokuta za nenahlášení výsledku v termínu:

Š.Senice

Zastavení činnosti za 3 ŽK:

Haník J. – Ajax Bělidla – 1 x stop
Hansl J. – TJ Sokol Olšany – 1 x stop
Janků L. – Kamerun – 1 x stop

Mužstva riskující s nezaplaceným limitem:

Red Gunners, BZ Stavotechnika

1. DK projednala žádost hráče mužstva P.balet 99 Pospíšila o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího a rozhodla snížit trest na 4 utkání stop

2. DK projednala žádost hráče mužstva PS Beton Žižky o prominutí zbytku trestu za urážku rozhodčího a rozhodla ponechat původní trest

3. DK trestá hráče mužstva Juventus Spurného zastavením činnosti na 1 měsíc nepodmíněně za neoprávněnou registraci (porušil čestné prohlášení)

4. DK kontumuje utkání Meta Pohořany – Red Gunners (5:3) 3:0 ve prospěch domácích, trestá mužstvo Red Gunners pořádkovou pokutou 300 Kč za sehrání utkání v zastavené činnosti, vedoucího tohoto mužstva zastavením výkonu funkce na 9 měsíců nepodmíněně za neplnění povinností a mužstvu zastavuje činnost do doby vyrovnání limitu

5. DK projednala žádost hráče mužstva RoDo Pavlovičky Houfka o prominutí zbytku trestu za umožnění neoprávněného startu a rozhodla ponechat původní trest a neprojednala žádost hráče Novotného, která byla podána před uplynutím poloviny trestu

6. DK projednala žádost hráče mužstva AC Hodolany Brázdy o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího a rozhodla snížit trest na 7 utkání stop

DK projednala žádost hráče mužstva AC Hodolany Vysloužila o prominutí zbytku trestu za urážky rozhodčího a rozhodla snížit trest na 8 utkání stop

U všech vynesených trestů lze podat písemné odvolání do 15-ti dnů na adresu SFM Olomouc Legionářská 12, 771 00 Olomouc

VV obdržel v měsíci lednu půlroční výpověď pronájmu Sokolského hřiště bez udání důvodu. Vzhledem k tomu, že tato výpověď přišla velmi nečekaně, způsobila VV nemalé problémy, které musíme v průběhu jarní části vyřešit a včas všechny vedoucí informovat o nové situaci od podzimní části tohoto roku. Zatím se naskýtají tři varianty: v Holici, na nově vystavěných hřištích Milo nebo v Hodolanech

VV upozorňuje, že na schůzce rozhodčích byli tito upozorněni na doplnění pravidla o střídání v zájmu urychlení hry. Žádost o střídání dává mužstvo, které je v držení míče. Vše ostatní je plně v kompetenci rozhodčího.

V Olomouci dne 13.4.2010

zapsal: Nehera V.

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
?14 kolo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc