logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Zápis ze zasedání VV a STDK Malého fotbalu ze dne 2.4.2020

Přítomni: pp. Táborský, Ženčák, Grulich, Zeman (všichni v rouškách

1. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR a v souvislosti s nařízením Vlády České republiky ohledně COVID-19, rozhodl Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc na svém zasedání dne 2.4.2020 o zrušení jarní části sezóny 2019/2020 a anulování veškerých výsledků z tohoto soutěžního ročníku.

Z toho plyne:

  • v letošním roce nebude udělen titul Okresního přeborníka MF Olomouc,
  • žádné týmy nepostoupí, nesestoupí, složení jednotlivých skupin 1. ligy, 2. lig a 3. lig pro soutěžní ročník 2020/2021 zůstane stejné (za předpokladu, že se do něj přihlásí všechny týmy), u 4. lig může dojít ke změnám v návaznosti na případně nově přihlášené týmy,
  • startovné pro soutěžní ročník 2020/2021 bude účastníkům z anulovaného ročníku sníženo na 5.000 Kč, startovné pro nově přihlášené týmy zůstává dle schválení Valnou hromadou ve výši 8.000 Kč,
  • termín pro podání přihlášky a zaplacení startovného do nového soutěžního ročníku zůstává do 30.5.2020,
  • osudem hráčů, kterých se týkal pro jakoukoliv část zrušené jarní části sezóny výkon uděleného disciplinárního trestu, se bude STDK MF Olomouc zabývat na svém příštím zasedání!!!

2. Výkonný výbor se zabývá myšlenkou uspořádání Ligového poháru v průběhu měsíce června 2020, pokud to situace v souvislosti s očekávaným ústupem současné pandemie dovolí. Účast v Ligovém poháru by byla dobrovolná a dle vývoje současné situace by následně byl upřesněn jeho formát, termíny i startovné.

3. Výkonný výbor se v souvislosti se zrušením jarní části soutěže vážně zabýval návrhem týmu FC Fiasco, aby částka, ušetřená za zrušenou jarní část sezóny, byla poukázána ve prospěch podpory Fakultní nemocnice Olomouc. Přestože VV považuje tento návrh za velice prospěšný a v této době na místě, a v souvislosti s tím uvažoval i o variantě snížení startovného na 6.000 Kč a současně s tím podpoření FN Olomouc částkou 100.000 Kč, usnesl se nakonec na tom, že bez souhlasu Valné hromady není oprávněn s tak vysokou finanční částkou naložit jinak, než bylo Usnesením VH schváleno v rámci rozpočtu. Pokud by na tohle téma vzešla v nejbližší době iniciativa většinového počtu týmů, je VV připraven se tímto tématem znovu zabývat.

4. Výkonný výbor na základě Usnesení 21. Valné hromady zvolil jako prvního náhradníka Odvolací a revizní komise pana Vojtěcha Neheru.

5. STDK přijala žádost hráče mužstva FK Rozvadovice Procházky o prominutí zbytku trestu za registraci do velkého fotbalu bez vědomí STDK a rozhodla, že podaná žádost je bezpředmětná, protože o prominutí zbytku trestu lze žádat nejdříve po odpykání jeho poloviny, což v tomto případě není splněno, neboť lhůta výkonu trestu započala běžet dnem 28.2.2020.

6. Mužstva s nedoplněným limitem – hrozí kontumace:

OSŽ Commando, AC Jojo United, FC Křídla, Kamerun, Real HDO

7. Mužstva s překročeným limitem – zastavená činnost do doby doplnění:

Olpran, FC Skrbeň, Galacticos, Ajax Pivodam, FC Rataje, FC Tigers, Modos Olomouc

Výkonný výbor sděluje, že datum prvního zasedání v kanclíku v Arxu bude včas oznámeno v návaznosti na vývoj epidemiologické situace.

Registrace nových hráčů, přestupy, příp. další věci je možno i nadále řešit poštou, e-mailem (predseda@mfolomouc.cz) nebo vhozením do některé schránky (potvrdit zprávou SMS – důležité).

Zapsal: Zdeněk Táborský

Komentovat

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
7.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android