logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Aktuálně

Zápis ze schůze STDK Malého fotbalu ze dne 26.11.2019


Přítomni:         pp. Nehera, Táborský, Antoš, Grulich, Ženčák Omluven:  p. Zeman
Nedostavení se k utkání:

S omluvou: FC Fiasco – 1.FC Černovír (PP 100Kč) 3:0

Bez omluvy: nikdo

Vyloučení hráči:

Dvořák S. Sportbar Sigma          1x stop 2x ŽK                                                 sazebník 6a
Novák J. Buff-belt                     1x stop ruka brankáře mimo PÚ                                   1c
Nenahlášení výsledku v termínu:
13.kolo:           Olpran, FC Alcatraz,

Číst dále …Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc (dále jen VV MFO) dle Volebního řádu (dále jen VŘ) žádá všechny mužstva, která jsou účastníky soutěží řízených MFO, aby navrhly své kandidáty do VV a Odvolací a revizní komise (dále jen ORK) a to nejpozději do 13 února 2020. Při návrhu kandidáta do některé z funkcí, je nutné postupovat dle VŘ, jinak kandidatura nemůže být přijata. VV

—————————————————————————————————————————————————————-
Rozlosování na jarní část: je to pracovní verze. To znamená, že je možné ji připomínkovat popřípadě najít chybičku a zaslat na email. Pokud to bude možné, opravíme, doplníme nebo zkusíme přesunout. Díky dalšímu úbytku rozhodčích, je velmi obtížné splnit požadavky na 100%. Úpravy, které obdržíme je možné zaslat do 26.1.20 včetně.  STDK
—————————————————————————————————————————————————————-
Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc: dnem 13.1.2020 oznámil dlouholetý předseda MFO V. Nehera ukončení činnosti v této funkci. Do volební Valné hromady, která se uskuteční 27.2.20 od 17.00 v sále kulturního domu LOLA na Novém Světě a tam bude zvolen nový VV, ho bude zastupovat místopředseda Z. Táborský. Kontaktní email na něj je predseda@mfolomouc.cz. Telefonní číslo 603226907 funguje i nadále a email mfolomouc@seznam.cz zatím také.

—————————————————————————————————————————————————————-

POZOR! Výkonný výbor vyhlašuje nábor rozhodčích. Stačí zaslat jméno a telefonní spojení kdykoliv na číslo 603226907. Odměna za odřízení jednoho utkání je 150Kč + cestovné. VV

Vzhledem k tomu, že na tento nábor už 2 roky nikdo nereaguje, musíme upozornit všechny vedoucí mužstev a hráče, že situace s rozhodčími se dostává na hranici možností nasazení rozhodčích na utkání. Je nutné počítat s tím, že na některá utkání nejsme schopni zajistit rozhodčího. STDK.

—————————————————————————————————————————————————————-

Malý  fotbal má svůj provozní řád (viz níže). Mimo vymezenou dobu nelze počítat s jistotou, že požadavek bude vyřízen. STDK

—————————————————————————————————————————————————————-

Je velmi smutné, že přeložení utkání dělá mnohým problémy.

O přeložení utkání je nutné žádat písemně,  na schůzi STDK nebo zprávou SMS zaslanou z telefonních čísel obou vedoucích nahlášených v přihlášce do soutěže. Žádost (SMS) je nutno  podat nejméně 5 dní předem, poté jsou mužstva vyrozuměna o novém termínu  zprávou SMS a na našich stránkách. Ze žádostí musí být zřejmé, kdo žádá a kdo souhlasí. Odehrají-li mužstva zápas v jiném termínu než stanovuje Rozpis  soutěže, bude toto porušení posuzováno ve smyslu disciplinárního řádu. Toto se nevztahuje na technickou změnu utkání

——————————————————————————————————————————————————————

A dalším velkým problémem je registrace nových hráčů a přestupy:

Postup při zaregistrování nového hráče:

a) na stránkách www.isfotbal.cz (přehled hráčů) zjistit zda JE dotyčný hráč registrovaný ve velkém fotbale či NE

b) pokud JE vyplní dotyčný hráč formulář o zrušení registrace (je na stránkách www.isfotbal.cz), vytiskne, podepíše  a zašle do Prahy na adresu FAČR pí Machonská Atletická 8, 169 00 Praha 6. Formulář ofotí a tuto kopii předá s kopií podacího lístku doporučené pošty STDK společně s 1x fotografii se jménem hráče, kopii OP s názvem mužstva, telefonním číslem hráče a formulář GDPR, bez kterého hráč nemůže nastoupit. Poplatek 50Kč na výrobu RP bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK. Na základě těchto podkladů vystaví STDK registrační průkaz a hráč může nastoupit do utkání v malém fotbale na Olomoucku.

c) pokud není předloží 1x fotografii se jménem hráče, kopii OP z názvem mužstva, telefonním číslem hráče a formulář GDPR, bez kterého hráč nemůže nastoupit. Poplatek 50Kč na výrobu RP  bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK

d) v případě přestupu je nutno předložit každé úterý na zasedání STDK v Arxu přestupní lístek (je  ke stažení na internetu) 1x fotografii se jménem hráče, RP mateřského mužstva  (u hráčů, kteří nejsou na soupisce  by měl být v archivu MFO) Poplatek 50Kč na výrobu RP bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK

Přestupní termín VV zrušil!!!

U všech tří variant (b,c,d) je možno použít poštu na adresu MF Olomouc Střední novosadská 48, 779 00  Olomouc nebo vhodit všechny podklady v obálce do schránky v Arxu.

——————————————————————————————————————————————————————

Od 1.2.2019 převzala pojištění řádných členů malého fotbalu Olomouc VZP. V případě, že chce hráč uplatnit pojistnou událost je třeba se obrátit na VV (603226907).

———————————————————————————————————————————————————————

2019 – 2020. Odečet bodů po skončení soutěže:

2x nedostavení = mínus 2 body:     Real stars, FC Lutín, Olpran

3x nedostavení = mínus 4 body:  Real stars

Vyloučená mužstva:

Odstupující rozhodčí:  Vláčil, Přidal, Horecký, Michal, Dvořák skončili; Kurel jen So, Ne; Kenša, Perutka, Valenta  nárazově; Říha, Antoš, Dolanský omezeně

Odstoupili:

Nechtějí postoupit:

————————————————————————————-

Informace pro vedoucí:

Do Adresáře hřišť byly pro lepší orientaci vloženy odkazy na mapy.cz – umístění hřiště. Snažili jsme se dát značku do místa, kde lze zaparkovat auto a jít ke hřišti. Pokud je někde udělána značka na špatném místě, napište nám prosím (naveďte nás na správné místo), abychom to opravili. Děkuji

————————————————————————————-

Rušení registrace ve velkém fotbale se nově provádí přes stránky is.fotbal:

Informace o tom, zda je hráč registrován ve FAČRu: www.isfotbal.cz a otevřít přehled hráčů

FAČR – adresa:  Pí Machonská, Atletická 8, 169 00 Praha 6

——————————————————————————————————————————–

Provozní doba MF Olomouc od  11.8.2015

Arx na Nových Sadech

Pondělí 9.00 – 13.00 pouze na telefonu 603226907 (Nehera)
Úterý (mimo svátky – středa) 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 zasedání DK (pouze pro pozvané)
Středa 9.00 – 13.00 pouze na telefonu 603226907 (Nehera)
Čtvrtek 9.00 – 13.00 pouze na telefonu 603226907 (Nehera)
Pátek 9.00 – 13.00 pouze na telefonu 603226907 (Nehera)

Na telefonu 603226907 je hlasová schránka

V měsících červenec, prosinec, leden, únor je Arx uzavřen.
Ostatní případy jako Valná hromada, přihlášky do soutěže aj. budou upřesněny na pozvánkách.
Veškeré písemnosti zasílejte na adresu:

Malý fotbal   –   mfolomouc@seznam.cz

Střední Novosadská 48, 779 00  Olomouc nebo Na Střelnici 41, 771 00 Olomouc

——————————————————————————————————————————–

Postupový a sestupový klíč:

odkaz zde

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:mfolomouc@seznam.cz
Nenahlášené výsledky
?14 kolo
Aktuální výsledky
Odložená utkání
Archiv
Sponzor stránek
AKCE na sety - dres za 200,-kč
V případě zájmu Volejte kontaktní osobu fy. Hummel-pan Smékal
Projekt vznikl za přispění
Partner MF Olomouc