logo_col_small.gif, 4,4kB

  Pokud ještě nemáte účet, můžete se zaregistrovat.

Aktuálně

Zasedání DK Malého fotbalu Olomouc dne 15.6.2021


2021-06-15_Zápis DK
Místo a datum konání: Olomouc, Střední Novosadská 48, kancelář MF Olomouc, 15.6.2021
Začátek jednání: 18:00 hod.
Přítomni: pp. Ženčák (předseda DK), Grulich
Hosté: pp. Táborský, Zeman
Omluven: Sklenář
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Číst dále …30.5.2021: Výběr Olomouc U23 postoupil do Superfinále malého fotbalu

Výběr mladých hráčů Malého fotbalu Olomouc odehrál v neděli 30. května 2021 v Brně kvalifikační turnaj Superligy do 23 let. V něm po úvodních remízách 1:1 s domácím Brnem a 1:1 s Jihlavou porazil postupně 2:0 Baník Ostrava, 2:1 Pardubice a na závěr 7:1 výběr Blanenska. V kvalifikační skupině „Východ“ tak obsadil 2.  místo a společně s vítězným Brnem postoupil do Superfinále 2021, které se bude konat za asistence televizních kamer v sobotu 26. června 2021 v Boskovicích. Semifinálovým soupeřem našim mladým hráčům bude Příbram, druhou semifinálovou dvojici tvoří Brno a Staropramen Praha. Ať se našim mladíkům pod vedením kapitána Davida Lošťáka na finálovém turnaji daří!!!

———————————————————————————————————————————————-

15.5.2021: Restart soutěží – informace a pokyny k protiepidemiologickým opatřením

Finální upřesnění (po konzultaci Asociace malého fotbalu s hygienou) k možnosti organizovat amatérské soutěže, které je platné pro celou ČR:

V platnosti od pondělí 17.5. je:

  • Venku může sportovat až 30 osob (včetně trenérů, rozhodčích)
  • Povoleny jsou všechny věkové kategorie
  • Nelze využívat vnitřní prostory (sprchy, šatny)
  • Nesmí být diváci
  • Každý účastník utkání se musí prokázat antigenním testem ne starším než 72 hodin (ne samotest) nebo PCR testem (7 dní) nebo potvrzením od lékaře o prodělané nemoci Covid-19, přičemž od pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní, nebo potvrzením o absolvovaném očkování proti Covid-19
  • Testy musí mít každý s sebou.

Pro každé utkání Malého fotbalu Olomouc od 17.5.2021 do odvolání stanovujeme povinnosti týmům a rozhodčím takto:

1)    Kapitán každého týmu je povinen mít k utkání kromě Zápisu o utkání i formulář „Čestné prohlášení k utkání v malém fotbale Olomouc“ (ZDE – Čestné prohlášení). Tento formulář bude povinnou přílohou každého Zápisu o utkání.

2)    Kapitán každého týmu je povinen před utkáním zkontrolovat u všech hráčů svého týmu negativní testy nebo potvrzení (jak je uvedeno shora) a tyto skutečnosti před utkáním v přítomnosti rozhodčího stvrdit svým podpisem na přiloženém čestném prohlášení.

3)    Rozhodčí je povinen za sebe sama před utkáním rovněž toto Čestné prohlášení stvrdit svým podpisem.

4)    Všichni účastníci utkání jsou povinni dodržovat veškerá hygienická opatření v maximálně možné míře.

5)    V případě po sobě navazujících utkání hráči skončeného zápasu co nejdříve bez otálení opustí prostory hřiště a hráči k utkání nastupující vstoupí na hřiště až po odchodu aktérů zápasu předchozího!!!

Zápis o utkání společně s čestným prohlášením bude VV archivovat pod dobu nejméně 30 dní od konání utkání z důvodu případné potřeby trasování vzniklých pozitivních případů nemoci.

———————————————————————————————————————————————-

8.2.2021: Kurýr č. 44

Do rubriky Futsalový Kurýr byl přidán Kurýr č. 44, ohlížející se za 49. soutěžním ročníkem 2019/2020!

———————————————————————————————————————————————-

ODLOŽENÍ zasedání 22. Valné hromady Malého fotbalu Olomouc

Vážení členové VH,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a pokračujícím omezením

přesunujeme jednání 22. Valné hromady Malého fotbalu Olomouc na neurčito.

(Aktuální omezení ze 14.2.2021 umožňují konání Valné hromady o max. 50 lidech, pokud nejde o zasedání nezbytné pro splnění zákonných povinností. Navíc by se museli všichni účastníci prokázat minimálně antigenním testem s negativním výsledkem. Odložení tohoto  zasedání je aplikováno postupem dle ustanovení § 250 občanského zákoníku.)
Valnou hromadu svoláme na co nejbližší termín, jakmile to situace dovolí. Budeme vás informovat.
Do té doby se všichni opatrujte, zůstaňte zdraví a budeme si společně držet palce, ať to celé skončí co nejdříve.

Výkonný výbor svolává 22. Valnou hromadu Malého fotbalu Olomouc z.s.

Zasedání se bude konat ve čtvrtek 4. března 2021 od 17 hod. v sále kulturního domu LOLA, Sudova 16, Olomouc-Nový Svět. Účast delegátů jednotlivých týmů na Valné hromadě je povinná.

V případě, že by vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo možné VH nakonec svolat, budeme vás o tom informovat!

Pozvánka na VH 2021

———————————————————————————————————————————————-

12.1.2021: Nová rubrika LIGA + Historická tabulka

V nové rubrice LIGA + Historická tabulka nyní najdete konečné tabulky předchozích soutěžních ročníků a aktuální historickou tabulku 1. ligy olomouckého malého fotbalu!

———————————————————————————————————————————————-

31.10.2020: Malý fotbal Olomouc odkládá 6 podzimních kol do jara 2021

Na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 30.10.2020, o prodloužení platnosti veškerých omezení, rozhodl Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc o odložení zbývajících 6 podzimních kol 50. soutěžního ročníku do jarní části roku 2021.

V praxi to znamená odložení 8. až 13. kola podzimní části soutěže.

V případě dalších změn a úprav vás budeme co nejdříve informovat.

———————————————————————————————————————————————-

ZRUŠENÍ Anulace minulého soutěžního ročníku 2019/2020

Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc ruší původní anulování soutěžního ročníku 2019/2020, a to zejména z důvodu dlouhodobé historie malého fotbalu a návaznosti na předchozích 48 ročníků soutěže. Soutěžní ročník 2019/2020 tak je ukončen po podzimní části sezóny, není určen vítěz první ligy, nikdo ze žádné skupiny nesestupuje ani nepostupuje, veškeré přestupy a registrace nových hráčů, stejně jako i ostatní organizační opatření, která byla učiněna před vyhlášením původní anulace, zůstávají v platnosti.

———————————————————————————————————————————————-

Prezident Asociace malého fotbalu ČR zaslal velké poděkování hráčům a týmům našeho oblastního svazu, kteří se podíleli na výrazné podpoře Fakultní nemocnici Olomouc. Dopis prezidenta AMF zde: OS Olomouc – poděkování

———————————————————————————————————————————————-

POZOR! Výkonný výbor vyhlašuje nábor rozhodčích. Stačí zaslat jméno a telefonní spojení kdykoliv na číslo 603226907. Odměna za odřízení jednoho utkání je 200 Kč + cestovné. VV

Upozorňujeme všechny vedoucí mužstev a hráče, že situace s rozhodčími se dostala na hranici možností nasazení rozhodčích na utkání. Pokud se rozhodčí bez vědomí řídícího orgánu nedostaví, může utkání odřídit rozhodčí laik. Pokud ale nebude na utkání možno nasadit delegovaného rozhodčího, bude v zájmu regulérnosti utkání přeloženo na náhradní termín, kdy budeme moci rozhodčího zajistit. STDK.

—————————————————————————————————————————————————————-

Přeložení utkání

O přeložení utkání je nutné žádat písemně na schůzi STDK nebo zprávou SMS, zaslanou z telefonních čísel obou vedoucích, nahlášených v přihlášce do soutěže. Žádost (SMS) je nutno podat nejméně 5 dní předem, poté jsou mužstva vyrozuměna o novém termínu zprávou SMS a na našich stránkách. Ze žádostí musí být zřejmé, kdo žádá a kdo souhlasí. Odehrají-li mužstva zápas v jiném termínu než stanovuje Rozpis soutěže, bude toto porušení posuzováno ve smyslu disciplinárního řádu. Toto se nevztahuje na technickou změnu utkání.

——————————————————————————————————————————————————————

Registrace nových hráčů a přestupy:

Postup při zaregistrování nového hráče:

a) na stránkách www.isfotbal.cz (přehled hráčů) zjistit, zda JE dotyčný hráč registrovaný ve velkém fotbale či NE

b) pokud JE, vyplní dotyčný hráč formulář o zrušení registrace (je na stránkách www.isfotbal.cz), vytiskne, podepíše  a zašle do Prahy na adresu FAČR, pí Machonská, Atletická 8, 169 00 Praha 6. Formulář ofotí a tuto kopii předá s kopií podacího lístku doporučené pošty STDK společně s 1x fotografií se jménem hráče, kopií OP, s názvem mužstva, telefonním číslem hráče a formulářem GDPR, bez kterého hráč nemůže nastoupit. Poplatek 50Kč na výrobu RP bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK. Na základě těchto podkladů vystaví STDK registrační průkaz a hráč může nastoupit do utkání v malém fotbale na Olomoucku.

c) pokud NEní, předloží 1x fotografii se jménem hráče, kopii OP s názvem mužstva, telefonním číslem hráče a formulář GDPR, bez kterého hráč nemůže nastoupit. Poplatek 50Kč na výrobu RP  bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK.

d) v případě přestupu je nutno předložit každé úterý na zasedání STDK v Arxu přestupní lístek (je  ke stažení na internetu), 1x fotografii se jménem hráče, RP mateřského mužstva. Poplatek 50Kč na výrobu RP bude stržen z disciplinárního limitu, který má mužstvo zřízen u DK.

Přestupní termín VV zrušil!!!

U všech tří variant (b, c, d) je možno použít poštu na adresu Malý fotbal Olomouc, Střední novosadská 48, 779 00 Olomouc nebo vhodit všechny podklady v obálce do schránky v Arxu.

——————————————————————————————————————————————————————

2020/2021 - Odečet bodů po skončení soutěže:

2x nedostavení = mínus 2 body:   Barbar

3x nedostavení = mínus 4 body:

Vyloučená mužstva:

Odstupující rozhodčí:

Odstoupili:

Nechtějí postoupit:

————————————————————————————-

Informace pro vedoucí:

Do Adresáře hřišť byly pro lepší orientaci vloženy odkazy na mapy.cz – umístění hřiště. Snažili jsme se dát značku do místa, kde lze zaparkovat auto a jít ke hřišti. Pokud je někde udělána značka na špatném místě, napište nám prosím (naveďte nás na správné místo), abychom to opravili. Děkuji

————————————————————————————-

Rušení registrace ve velkém fotbale se nově provádí přes stránky is.fotbal:

Informace o tom, zda je hráč registrován ve FAČRu: www.isfotbal.cz a otevřít přehled hráčů

FAČR – adresa:  Pí Machonská, Atletická 8, 169 00 Praha 6

——————————————————————————————————————————–

Provozní doba MF Olomouc od  1.6.2020

Arx na Nových Sadech

Pondělí 18:00 – 21:00 pouze na telefonu 603226907 (Táborský)
Úterý (mimo svátky – středa) 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 zasedání DK (pouze pro pozvané)
Středa 18:00 – 21:00 pouze na telefonu 603226907 (Táborský)
Čtvrtek 18:00 – 21:00 pouze na telefonu 603226907 (Táborský)
Pátek 18:00 – 21:00 pouze na telefonu 603226907 (Táborský)

Na telefonu 603226907 je hlasová schránka

V měsících červenec, prosinec, leden, únor je Arx uzavřen.
Ostatní případy jako Valná hromada, přihlášky do soutěže aj. budou upřesněny na pozvánkách.
Veškeré písemnosti zasílejte na adresu:

Malý fotbal   –   predseda@mfolomouc.cz

Střední novosadská 48, 779 00  Olomouc

——————————————————————————————————————————–

Postupový a sestupový klíč:

Postupový klíč 2020-2021

Kontakty
Adresa: MF Olomouc
Střední novosadská 48
Olomouc 779 00
Telefon:603 226 907
email:predseda@mfolomouc.cz
Nenahlášené výsledky
13.kolo  nikdo
Aktuální výsledky
Archiv
Sponzor stránek
Partner MF Olomouc
Aplikace MF Olomouc pro Android